אנדרטה לבני שכונת חבצלת שנפלו במערכות ישראל

האנדרטה ניצבת ברחוב הירדן, מתוך בסיס מעוגל נישאים אל-על עלי מתכת, המרמזים על פרח החבצלת בעודו באבו, שאחד מהם קטוע, כרות.

זו האנדרטה לזכר י"ב בני שכונת חבצלת חללי צה"ל. בצד הבסיס, בתוך מעגל אבן, חקוקים שמותיהם.

האנדרטה "תרומת רחל וישראל לוי לזכר בנם דורון ובני חבצלת שנפלו במלחמות ישראל.

האנדרטה תוכננה, בוצעה והוקמה ע"י ישראל לוי, ניסן תש"ן.