גלעד לזכר בוגרי בית-ספר "מוריה"

גלעד לזכר בוגרי בית-ספר "מוריה" שנפלו במערכות ישראל ניצב בחצר בית-הספר "מוריה" (לשעבר תלמוד תורה לילדי התימנים) ברחוב הרב מאיר מזרחי 2, בשכונת שעריים.

לוחות שיש, שעליהם חקוקים שמותיהם של 40 בוגרי בית-הספר שנפלו במערכות ישראל מאז מלחמת העצמאות – הם חלק מן הגלעד. על עמוד הנישא מהם לגובה חקוק: "הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גבורים – חת"ת שעריים הועדה להנצחת יד לבנים".

הגלעד הוקם בשנת תשי"ח (1958) ביוזמתה של מרים מזרחי, שהיתה מפעילות יהודי תימן בשעריים, ובתרומת תושבי שעריים, הורי תלמידי בית-הספר וארגון יד לבנים ברחובות.

גלעד לזכר בוגרי בית-ספר "מוריה"

אנדרטה לבני שכונת מרמורק