יצירת קשר

בית יד לבנים – קרית עקרון

יו"ר יד לבנים: תיקי גמליאל

טלפון: 052-4214921

כתובת: דרך ירושלים 1

בית "יד לבנים" נועד להנצחה ולהפצת מורשת הנופלים במערכות ישראל מבני קרית עקרון.

הבית הוקם בסיוע המועצה המקומית אשר הקצתה לו מבנה מכובד והולם, וביוזמת המשפחות השכולות ובראשן היו"ר הראשון והמייסד, מר אמנון סגל. הבית מנוהל על ידי וועד ציבורי המורכב מנציגי המשפחות השכולות ונבחר מעת לעת.

הבית משמש כמקום מפגש והתכנסות למשפחות השכולות ולישיבות ועד המשפחות, ומסייע להן במגעיהן ובקבלת תמיכה וסיוע מהמוסדות והגופים השונים.

בני משפחה, חברים, תושבי קריית עקרון ומבקרים מבחוץ מוזמנים לבקר בבית בכל עת ולתרום להפצת מורשת הנופלים ולהנצחת הבנים והבנות שמסרו נפשם למען המולדת.