מאמר לזכרו של דניאל לוי ז"ל

דוד שמך כשם אבי זצ"ל, דניאל שם שני, שאושר על ידי רבנים.

דניאל הראשון עלה לגדולה.

דניאל שלנו התמוטט בצבא, שרתת בסטי"לים וקבלת ציונים.

הגעת לעיר צור ונפלת ביום הכפורים.

חבל על דאבדין ולא משתכחין.

במה אספיד אותך ובמה אנציח אותך.

יכלה הזמן והמה לא יכלו.

אנו בוכים ומבוכים עליך, שמלווים, המשפחה קרובים, חברים ומכירים.

ההורים בקשו עליך רחמים מאת שוכן במרומים.

מרגישים, שאבד לנו יהלום מחפשים ולא מוצאים.